1
Tư vấn Online?

Cấy Ghép Răng Implant

  • Tổng Quan Về Cấy Ghép Răng Implant

    Tổng Quan Về Cấy Ghép Răng Implant

    Cấy ghép implant là việc phục hồi lại răng bị mất với đầy đủ thân và chân răng, bằng cách cấy ghép các trụ kim loại được cấu tạo từ titan nguyên chất vào trong xương hàm ở vị trí răng bị mất.