1
Tư vấn Online?

KIẾN THỨC NHA KHOA - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các thành viên khi đăng ký cần phải tuân thủ những nội quy diễn đàn, bao gồm các vấn đề sau:

 1. Nội dung trao đổi trên diễn đàn:
  • Nội dung bài viết chỉ được khu trú các vấn đề chuyên môn. Những trường hợp không đúng nội dung chuyên môn (chính trị, tôn giáo…) đều không được đăng và thành viên đó sẽ bị đưa vào danh sách kiểm duyệt.
  • Nội dung các bài đăng nên dùng ngôn từ nghiêm túc, tránh các từ ngữ thiếu văn hóa.
  • Nội dung bài viết không nhằm đả kích, không tôn trọng người khác.

 2. Vị trí post bài:
  • Thành viên có trách nhiệm gửi bài viết của mình vào đúng box phù hợp để đảm bảo trật tự thông tin trên diễn đàn. Các bài viết sai box có thể bị xoá.

 3. Hình thức post bài:
  • Tiêu đề của bài viết, nếu bằng tiếng Việt, phải được viết có dấu và đúng chính tả. Nội dung bài viết, nếu bằng tiếng Việt, phải được viết có dấu và đúng chính tả (như trong bản nội quy này).
  • Thành viên phải ghi rõ xuất xứ của các tư liệu sử dụng trong bài viết: do mình sáng tác hay sưu tầm, sưu tầm từ đâu; và tự xoá bỏ trong trường hợp chủ sở hữu không đồng ý.

 4. Hình thức kỷ luật:
  Những trường hợp vi phạm nội quy tùy theo từng trường hợp có thể có các hình thức kỷ luật sau:
  • Đưa vào danh sách kiểm duyệt: Những post của các thành viên này phải qua sự kiểm duyệt
  • Treo quyền post bài: Chỉ được xem chứ không được quyền post bài trong thời hạn 3 tháng.
  • Xóa tên: Không được tham gia diễn đàn
  • Trân trọng thông báo!