Trường Trung Cấp Y

Trường Trung Cấp Y Tế Gia Lai

Trường Trung học Y tế Gia Lai tiền thân từ 2 Trường sơ cấp y tế của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum được thành lập từ trong chiến khu và chuyển ra sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng

Trường trung cấp y tế gia lai

- Giới thiệu : Năm 1976 khi 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum thì 2 trường được hợp nhất thành Trường Y tế Gia Lai-Kon Tum, đóng tại Thị xã Kon Tum tiếp tục đào tạo cán bộ sơ cấp của ngành y tế.

- Theo yêu cầu chung của sự phát triển xã hội, cấp bách phải đào tạo cán bộ y tế có trình độ trung cấp để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Được sự thống nhất của Bộ Đại học THCN nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế. Ngày 13/10/1978, Trường THYT Gia lai - Kon Tum đã đư­ợc thành lập theo quyết định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

- Sau hơn 30 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, được sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể trong tỉnh, tập thể cán bộ công nhân viên nhà trường qua nhiều thế hệ đã không ngừng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị và đào tạo đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu đào tạo phát triển của Ngành Y tế địa phương.

Địa chỉ : Thôn 5 Xã Trà Đa - TP Pleiku - Tỉnh Gia Lai 

Điện thoại :0593756084

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm

Cấy Ghép Răng Sinh Học Tại Nha Khoa Đông Nam

Các tin khác
Chat
1