Trường Trung Cấp Y

Trường Trung Cấp Y Tế Bình Phước

Trường Trung cấp Y tế Bình Phước là trường trung cấp chuyên nghiệp công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập ngày 02/7/1998 theo Quyết định số 1492/QĐ-UB của UBND tỉnh Bình Phước

Trường trung cấp y tế bình phước

- Thuộc nhóm ngành sức khỏe, từ khi thành lập đến nay nhà trường luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của UBND Tỉnh Bình Phước và các sở, ban, ngành.

- Trong Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Phước giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước nêu rõ: “Tiếp tục đầu tư các nguồn lực nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bình Phước thành trường Cao đẳng Y, Dược có khả năng đào tạo 1000 - 1500 học sinh/năm trong đó số học sinh trung học và cao đẳng gia tăng và số sơ học giảm dần nhằm tạo nguồn nhân lực trung học, kỹ thuật viên, cao đẳng y, dược các loại, có chất lượng cho cả hệ khám chữa bệnh và hệ Y tế dự phòng của tỉnh”.

Địa chỉ : 01 Phạm Ngọc Thạch - Đồng Xoài - Bình Phước       

Điện thoại : 06513881109

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Cấy Ghép Răng Sinh Học Tại Nha Khoa Đông Nam

Các tin khác
Chat
1