1
Tư vấn Online?

Trường Trung Cấp Y

Trường Trung Cấp Y Tế An Giang

Tháng 12/1975 Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ giải tán bàn giao Trường lại cho Bộ Y Tế miền Nam trực tiếp quản lý, Bộ Y Tế đổi thành tên Trường Trung Học Y Tế ( THYT ) An Gian

Trường trung cấp y tế An Giang

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ chủ trương sát nhập 03 trường của chính quyền cũ gồm Trường Cán Sự Hộ Sinh Long Xuyên, Trường Tá Viên Điều Dưỡng Long Xuyên và Trường Cán Sự Điều Dưỡng Cần Thơ để thành lập Trường Y Tế Trung Cấp Long Xuyên do Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ quản lý. Đến tháng 12/1975 Sở Y Tế khu Tây Nam Bộ giải tán bàn giao Trường lại cho Bộ Y Tế miền Nam trực tiếp quản lý, Bộ Y Tế đổi thành tên Trường Trung Học Y Tế ( THYT ) An Giang. Đến tháng 12/1976 Bộ chuyển giao Trường lại cho Uỷ Ban Nhân Dân Cách Mạng tỉnh An Giang.
Từ đó cho đến nay Trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế trung, sơ học cho tỉnh An Giang và một số tỉnh lân cận.
Trong năm học đầu tiên sau giải phóng (1975 – 1976) Trường tiếp tục đào tạo 250 học viên do các trường cũ tuyển, gồm 3 ngành học: Cán Sự Hộ Sinh, Cán Sự Điều Dưỡng, Tá Viên Điều Dưỡng. Lúc đó, Trường có 53 CBCC – giáo viên, gồm: 03 bác sỹ, 21 cán bộ Trung Học Y Tế và 29 cán bộ khác.
Cùng với sự ổn định và phát triển đất nước, trường không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trong những năm qua trường đã đào tạo học viên các ngành:
a - Hệ chính qui:
- Bậc trung cấp: gồm các ngành học: Y Sỹ Đa Khoa, Điều Dưỡng Trung Học, Điều Dưỡng Trung Học Cộng Đồng, Hộ Sinh Trung Học, Y Sỹ Sản Nhi, Y Sỹ Y Học Dân Tộc, Dược Sỹ Trung Học, Y Sỹ chuyên khoa Răng Hàm Mặt – Da Liễu – Lao ( Phần chuyên khoa học tại Bệnh Viện ĐKTT – AG hoặc Trường Kỹ Thuật Y Tế TW III) .
- Bậc sơ học: gồm các ngành học: Y Tá Sơ Học, Hộ Sinh Sơ Học, Dược Tá, Nha Tá.
b- Hệ chuyên tu:
- Bậc trung cấp: gồm các ngành học: Y Sỹ Đa Khoa, Y Sỹ Sản Nhi, Y Sỹ YHDT, Dược Sỹ Trung Học.
c- Đào tạo lại: gồm các ngành học: Y Tá Sơ Học, Hộ Sinh Sơ Học, Dược Tá, Y Học Dân Tộc cơ sở, bổ túc điều dưỡng cho Y Sỹ Đa Khoa, cán bộ quản lý y tế Phường Xã.
d- Đào tạo mới ngắn hạn - Tập huấn - Bồi dưỡng nghiệp vụ: gồm các ngành học: nhân viên y tế khóm ấp, nhân viên y tế cộng đồng, nhân viên bán thuốc, quản lý điều dưỡng…
 * Qua 30 năm hoạt động, nhà Trường đã có nhiều đóng góp trong đào tạo nhân lực cho ngành y tế tỉnh nhà, góp phần vào công tác kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở và góp sức vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Hiện nay, nhiều cựu học viên của Trường đang giữ các chức vụ quan trọng trong ngành

Địa chỉ:20 Nguyễn Văn Linh - Phường Mỹ Phước - TP Long Xuyên, An Giang

Điện thọai :0763941123

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Các tin khác