1
Tư vấn Online?

Trường Đại Học Y

Trường Đại Học Y Dược Hà Nội Tuyển Sinh 2016

Trường Đại học Dược Hà Nội tiền thân từ Trường thuốc Đông Dương thành lập năm 1902. Năm 1961, Trường được tách ra từ Trường Đại học Y Dược thành Trường Đại học Dược khoa và nay là Trường Đại học Dược Hà Nội. chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 như sau:

Đại học y dược hà nội tuyển sinh năm 2016

​Trường Đại học y Dược Hà Nội - đơn vị Anh hùng Lao động - là Trường đầu ngành về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Dược của Việt Nam.

Trường Đại học Dược Hà Nội là trường có sứ mạng đi tiên phong trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ Dược cho ngành y tế Việt Nam đặc biệt là đào tạo đội ngũ chuyên gia có trình độ cao ngang tầm khu vực và thế giới. Trường phải là một trong những trung tâm hàng đầu của cả nước về nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, là đầu mối giao lưu quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành Dược.

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Ký hiệu: DKH

13-15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

ĐT: 043.8264465; 043.8254539 

Ngành học

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Dược học

D720401

Toán, Vật lý, Hóa học

600

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

- Dược học

C900107

Toán, Vật lý, Hóa học

80

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì.

- Các thông tin khác:

+ Trong trường hợp HĐTS Nhà trường xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh có cùng điểm xét tuyển cao hơn chỉ tiêu còn lại, nếu cần thiết HĐTS Nhà trường thực hiện xét tuyển theo tiêu chí bổ sung 1: thí sinh có điểm thi môn Hóa học cao hơn sẽ trúng tuyển. Sau khi xét tiêu chí bổ sung 1 mà vẫn chưa xác định được điều kiện trúng tuyển, HĐTS Nhà trường thực hiện xét tuyển theo tiêu chí bổ sung 2: thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Không tuyển thí sinh dị tật, khuyết tật chân tay.

+ Số chỗ trong KTX: 80.

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Các tin khác