1
Tư vấn Online?

Trường Đại Học Y

 • Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Kỹ Thuật Y Dược Đà Nẵng Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 595/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.Thông tin tuyển sinh năm 2016 như sau
 • Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Y Dược Cần Thơ là một trong những đại học y khoa ở Việt Nam nói chung và ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2016 cụ thể như sau:
 • Trường Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Võ Trường Toản Tuyển Sinh 2016

  Được thành lập ngày 18/02/2008 theo quyết định số 196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, Trường Đại học Võ Trường Toản trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2016 cụ thể như sau:
 • Trường Đại Học Trà Vinh Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Trà Vinh Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg ngày 19/6/2006 của Thủ tướng chính phủ, chỉ tiêu tuyển sinh vào đại học năm 2016 cụ thể như sau
 • Trường Đại Học Thành Tây Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Thành Tây Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Thành Tây là cơ sở giáo dục do các nhà giáo, nhà khoa học và những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cùng góp vốn xây dựng. thông ti tuyển sinh năm 2016 cụ thể như sau:
 • Trường Đại Học Thái Bình Dương Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Thái Bình Dương Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Thái Bình Dương là một trường đại học tư thục được thành lập theo quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 như sau:
 • Trường Đại Học Tây Nguyên Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Tây Nguyên Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Tây Nguyên là một trường đại học vùng đa ngành, đa lĩnh vực đào tạo nhân tài, nhân lực cho các tỉnh Tây Nguyên, được thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1977 tại thành phố Buôn Mê Thuột. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 như sau:
 • Trường Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Tây Đô được thành lập theo quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ký ngày 09/03/2006. Trường Đại học Tây Đô tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ Đại học; Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy. chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 như sau
 • Trường Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Tân Tạo Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Tân Tạo là trường đại học tư thục phi lợi nhuận được thành lập ngày 25 tháng 11 năm 2010 theo Quyết định 2154/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Tân Tạo của Thủ tướng Chính phủ. chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 như sau
 • Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (Easten International University) được thành lập là một trường thành viên đặc biệt của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ tiêu tuyển sinh 2016 của trường như sau
 • Khoa Y Trường Đại Học Quốc Gia TPHCM Tuyển Sinh 2016

  Khoa Y Trường Đại Học Quốc Gia TPHCM Tuyển Sinh 2016

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) được thành lập ngày 27 tháng 01 năm 1995 theo Nghị định 16/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường đại học lại thành 8 trường đại học thành viên và chính thức ra mắt vào ngày 6 tháng 02 năm 1996. chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 cụ thể như sau:
 • Trường Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Duy Tân - Duy Tan University (gọi tắt là DTU) là một đại học tư thục nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng, thành lập ngày 11 tháng 11 năm 1994, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 như sau
 • Trường Đại Học Đông Á Tuyển Sinh

  Trường Đại Học Đông Á Tuyển Sinh

  Trường Đại học Đông Á là một trường đại học tư thục được thành lập theo quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Đông Á. chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 của đại học Đông Á như sau:
 • Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tuyển Sinh 2016

  Trường đại học quốc gia Hà Nội là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, trong đó tập trung vào lĩnh vực khoa học. chỉ tiêu tuyển sinh nam 2016 cụ thê như sau:
 • Trường Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt Tuyển Sinh 2016

  Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/Qi trường; Quản lý môi trường)Đ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. chỉ tiêu tuyển sinh nam 2016 chi tiết như sau: