1
Tư vấn Online?

Trường Cao Đẳng Y

Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Nai

Ngày 01/02/2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y tế. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển vượt nhiều khó khăn, gian khổ đến nay Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai.

Trường cao đẳng y tế đồng nai

Giới thiệu: Xuất phát từ Trường Tá viên Điều dưỡng từ trước 1975, ngày 07.10. 1977 trường Trung cấp Y tế Đồng Nai được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thành lập và đến ngày 01.02. 2007 Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định nâng cấp thành lập Trường Cao đẳng Y tế. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển vượt nhiều khó khăn, gian khổ đến nay Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai có nhiều bước tiến đáng kể trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cán bộ y tế góp phần phục vụ chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân trong Tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.

- Xuyên suốt sự nghiệp đào tạo của mình luôn lấy mục tiêu chính để đề ra sứ mạng phát triển chung của toàn trường trong quá khứ, hiện tại và tương lai là: đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ y tế đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo hướng ngày càng hiện đại.

- Là Trường Y Tế chuyên đào tạo cán bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe,  khởi đầu chỉ có một ngành đào tạo Y sĩ với chỉ tiêu hàng năm 50 - 100 học sinh, đến nay chỉ tiêu đào tạo hàng năm hơn 1500, với qui mô học sinh sinh viên tòan trường trên 3000 bao gồm các ngành: Điều dưỡng, Dược, Hộ sinh, Vật lý trị liệu/ phục hồi chức năng trình độ Trung cấp và Cao đẳng. Ngoài ra theo nhu cầu y tế tuyến cơ sở, y tế trường học: ngành Y sĩ chuyên ngành Y học cổ truyền và Y học dự phòng cũng được xem trọng, từng bước đáp ứng tình hình thiếu bác sĩ tuyến cơ sở và nhân viên y tế trường học. Song song đó là quá trình bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn: các lớp quản lý điều dưỡng cho các điều dưỡng trưởng các Bệnh viện, các lớp Sơ cứu ban đầu tại các công ty,  xí nghiệp, lớp Nhân viên xoa bóp, lớp định hướng chuyên khoa 6 tháng cho Y sĩ cũng góp phần quan trọng trong đào tạo theo nhu cầu của ngành y tế tỉnh đáp ứng nhu cầu xã hội.

Các ngành đào tạo:

Hệ đào tạo

Chuyên Ngành

Thời gian

Cao đẳng

Chuyên ngành vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

3 năm

 

Ngành Dược

3 năm

 

Điều dưỡng cao đẳng đa khoa

3 năm

 

Cao đẳng Hộ sinh

3 năm

Trung học chuyên nghiệp

Dược sĩ trung cấp

2 năm

 

Điều dưỡng đa khoa

2 năm

 

Hộ sinh trung cấp

2 năm

 

Địa chỉ :Khu phố 9 Phường Tân Biên - Tp Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai           

Điện thoại : 0613881390

Kiến thức nha khoa: nguồn sưu tầm internet

Các tin khác