1
Tư vấn Online?

Trường Cao Đẳng Y

Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Phương Đông nằm trong hệ thống giáo dục đại học nước Cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trụ sở chính đặt tại số 30-32 đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.  

Trường cao đẳng phương đông đà nẵng

- Đây là trường đa ngành, đa cấp học, gồm các khối ngành kinh tế, kỹ thuật, hành chính và chăm sóc sức khỏe.

- Số lượng sinh viên hằng năm hơn 5.000. Nguồn sinh viên đến từ khắp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

- Với năng lực đào tạo của trường và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, trường đang thu hút tỷ lệ khá lớn người học vào các khối ngành kinh tế và chăm sóc sức khỏe.

Các ngành đào tạo :

- Khoa Điện - Điện tử

- Khoa Y học lâm sàng

- Khoa Kinh tế - Nghiệp vụ

- Khoa học cơ bản

- Khoa Điều dưỡng

- Khoa Dược

- Khoa Công nghệ thông tin

- Khoa Sư phạm Mầm non

Địa chỉ :30-32 Phan Đăng Lưu - Tp Đà Nẵng     

Điện thoại : 05113642712

Kiến thức nha khoa: Nguồn sưu tầm

Các tin khác