1
Tư vấn Online?

Trường Cao Đẳng Y

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng Tuyển Sinh 2016

Trường cao đẵng bách khoa Đà Nẵng là một đơn vị giáo dục đào tạo nhằm mục đích nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài chủ yếu cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên,

trường cao đẳng bách khoa đà nẵng

Trường do bà Nguyễn Thị Kim Phượng và ông Nguyễn Trọng Bình làm chủ đầu tư, cùng tập thể trí thức, các nhà khoa học giáo dục tham gia quản lý và giảng dạy.

Trường là một đơn vị giáo dục đào tạo nhằm mục đích nâng cao dân trí đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài chủ yếu cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, thuộc hệ thống giáo dục và đào tạo của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý hành chính của UBND thành phố Đà Nẵng.

THÔNG BÁO TUYỂN SINHCAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI NĂM 2016

NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU: 750 chỉ tiêu

 

TRƯỜNG/NGÀNH

MÃ TRƯỜNG

MÃ NGÀNH

GHI CHÚ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CKB

 

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

 

- Phương thức tuyển:

Xét tuyển những thí sinh tốt nghiêp THPT có nguyện vọng. Trường hợp số thí sinh ĐKXT nhiều hơn so với chỉ tiêu, nhà trường sẽ căn cứ vào điểm trong tổ hợp môn và điểm ưu tiên để xét điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

- Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT:

+ Đợt 1: Từ 01/8/2016 đến 12/8/2016

+ Các đợt tiếp theo: mỗi đợt liên tiếp cách nhau 10 ngày.

- Địa điểm nhận hồ sơ ĐKXT:

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, hoặc đăng ký trực tuyến 

, hoặc nộp trực tiếp tại trường Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng, số 125 Phan Đăng Lưu.

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

1. Quản trị Kinh doanh gồm các chuyên ngành:

 

C340101

     + QTKD Du lịch

 

 

     + QTKD Thương mại

 

 

2. Tài chính – Ngân hàng

 

C340201

3. Kế toán

 

C340301

4. Marketing

 

C340115

5. CNKT Xây dựng

 

C510103

6. Quản lý xây dựng

 

C580302

7. CNKT Kiến trúc

(dk)

C510101

8. Tin học ứng dụng

 

C480202

9. Điều dưỡng

 

C720501

 

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BẰNG CẤP:

Thời gian đào tạo: 03 năm

Hình thức đào tạo: Chính qui theo hệ thống tín chỉ

Địa điểm đào tạo: Tại trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng

Chương trình đào tạo : Xem chương trình đào tạo các chuyên ngành trên Website của Trường

Bằng cấp : Được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng hệ chính qui, được liên thông lên Đại học

 III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN: Xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT có nguyện vọng.

QUI TRÌNH TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:

1 . Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Đơn đăng ký xét tuyển vào Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (đối với thí sinh tốt nghiệp năm đăng ký xét tuyển)

- Bản sao có công chứng Học bạ THPT

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ưu tiên ( nếu có)

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận (số nhà, đường phố, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố nơi thí sinh cư trú, số điện thoại nếu có).

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

+ Thời gian nộp hồ sơ gồm các đợt như sau :

- Đợt 1 : Từ 01 / 8 /201 6 – 12 / 8 /201 6

Các đợt tiếp theo cách nhau 10 ngày

+ Địa điểm nộp hồ sơ : Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 125 Phan Đăng Lưu, Thành phố Đà Nẵng .

3. Phương thức nhận hồ sơ:

Thí sinh n ộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc đăng ký trực tuyển hoặc nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng – số 125, Đường Phan Đăng Lưu, Phương Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, s ố điện thoại:0511 .3 640666 – 3640676 hoặc

4 . Chính sách ưu tiên và lệ phí xét tuyển:

- Chính sách ưu tiên: Nhà trường sẽ thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Lệ phí xét tuyển: thực hiện theo quy định hiện hành.

  Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng số 125 Phan Đăng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; Điện thoại: 0511 3640666- 3640676;

Kiến thức nha khoa: nguồn internet

Các tin khác