1
Tư vấn Online?

Trường Cao Đẳng Y

 • Trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang

  Trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang

  Ngày 23 tháng 9 năm 1978 Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định thành lập Trường Trung học Y tế Tiền Giang và ngày 30 tháng 9 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.
 • Trường Cao đẳng Y Tế Kiên Giang

  Trường Cao đẳng Y Tế Kiên Giang

  Trường Trung học Y tế được thành lập tháng 01 năm 1978 và được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y Tế vào ngày 8 tháng 6 năm 2006. Qua 30 năm trưởng thành và phát triển.
 • Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp

  Trường Cao đẳng Y Tế Đồng Tháp

  Trường Trung Cấp Y Tế Đồng Tháp là một trường trung cấp chuyên nghiệp đào tạo nguồn nhân lực Y tế bậc Trung học và dưới Trung học, Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến 9/4/2011 trường TCYT ĐT đã được nâng cấp thành trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp
 • Trường Cao Đẳng Y Tế Cà Mau

  Trường Cao Đẳng Y Tế Cà Mau

  Ngày 03/12/2007, UBND Tỉnh Cà Mau quyết định thành lập Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế Cà Mau trực thuộc Sở y tế tỉnh Cà Mau, với nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở y tế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong ngành y tế, là tiền thân của Trường CĐYT Cà Mau hôm nay
 • Trường Cao đẳng Y Tế Lâm Đồng

  Trường Cao đẳng Y Tế Lâm Đồng

  Trường được thành lập từ ngày 1 tháng 9 năm 1978 theo quyết định số 58/ QĐ –UB của UBND tỉnh với tên gọi là trường Trung cấp Y tế Lâm đồng, đến ngày 15 tháng 5 năm 2009 Trường được nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Lâm đồng theo quyết định số 3505/QĐ – BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Trường Cao đẳng Y Tế Quảng Nam

  Trường Cao đẳng Y Tế Quảng Nam

  Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, tiền thân là trường Cán bộ Y tế Quảng Nam và Trường Cán bộ Y tế Quảng Đà, được thành lập năm 1961, với nhiệm vụ đào tạo nguồn cán bộ Y- Dược, phục vụ cho chiến trường khu V
 • Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hòa

  Trường Cao đẳng Y Tế Khánh Hòa

  Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế có trình độ cao đẳng trở xuống về các chuyên ngành Y và Dược theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo.
 • Trường Cao đẳng Y Tế Đặng Thùy Trâm

  Trường Cao đẳng Y Tế Đặng Thùy Trâm

  Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm có chiều dài lịch sử hơn 53 năm hình thành và phát triển, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trường là đào tạo nguồn nhân lực  Y - Dược cho Ngành Y tế.
 • Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Định

  Trường Cao Đẳng Y Tế Bình Định

  Trường Cao đẳng Y tế Bình Định, đây được xem là cơ hội của nhà trường từng bước nâng cấp và mở rộng cơ sở vật chất, tăng cường nguồn lực giảng viên, bổ sung trang thiết bị dạy học, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý.
 • Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa

  Trường Cao Đẳng Y Tế Thanh Hóa

  Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa là trường cao đẳng trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường thành lập theo quyết định số 62/CP ngày 21/02/1981 của Hội đồng chính phủ, trên cơ sở trường trung học Y tế Thanh Hóa.
 • Trường Cao đẳng Y Tế Huế

  Trường Cao đẳng Y Tế Huế

  Trường Cao đẳng Y tế Huế ngày nay tiền thân là trường Y tá Quốc gia Huế, được thành lập theo các nghị định: Nghị số 2008 ngày 12/04/1948 của Khâm sứ Nam Kỳ, Nghị định số 1038 ngày 03/04/1950 của Thủ Hiến Bắc Việt
 • Trường Cao đẳng Y Tế Hà Tĩnh

  Trường Cao đẳng Y Tế Hà Tĩnh

 • Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình

  Trường Cao Đẳng Y Tế Ninh Bình

  Trường cao đẳnng Y tế Ninh Bình là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Y – Dược và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục đại học, cao đẳng.
 • Trường Cao đẳng Y Tế Thái Bình

  Trường Cao đẳng Y Tế Thái Bình

  Trường Y TếThái Bình thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về đổi mới quản lý giáo dục Đại học, Nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 bước đầu được đánh giá là thực chất và hiệu quả
 • Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng

  Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng

  Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng thành lập từ năm 1960, trải qua 54 năm xây dựng và phát triển trường đã đào tạo trên 25.000 cán bộ y tế góp phần chăm sóc bảo vệ và nâng cao sưc khỏe nhân dân.Trường hiện có 4 phòng, 6 khoa và bộ môn với gần 100 cán bộ giảng viên-CNV