1
Tư vấn Online?

Trám Răng

  • Trám Răng Là Gì và Khi Nào Nên Trám Răng?

    Trám Răng Là Gì và Khi Nào Nên Trám Răng?

    Trám răng là một giải pháp nha khoa được áp dụng rộng rãi để phục hình răng trong những phạm vi nhất định. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể sử dụng phương pháp này mà đôi khi phải áp dụng cùng lúc nhiều phương pháp điều trị kết hợp song song với phương pháp trám răng.