Nha Khoa TPHCM

Tổng Hợp Danh Sách Các Nha Khoa Uy Tín Tại Quận Tân Bình

Sau đây là danh sách 54 nha khoa uy tín, chất lượng nằm trên địa bàn quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

danh sách nha khoa quận tân bình

1. Nha khoa Minh Tâm

Địa chỉ:242 Phạm Văn Hai , P.5, Quận Tân Bình

Điện thoại:(84)-08.8420566

2. Nha khoa Ba Lê

Địa chỉ:204 HOÀNG VĂN THỤ, P.4, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)8449849

3. Nha khoa Hồng Lạc

Địa chỉ:4 Hồng Lạc, Phường 11, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)9715215

4. Nha khoa Liên Nguyễn

Địa chỉ:174 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)9916071

5. Nha khoa Mai Anh

Địa chỉ:160 Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)9918409

6. Nha khoa Khoa Hương

Địa chỉ:46 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08) 38494068

7. Nha khoa Tấn Đức

Địa chỉ:122/2 Phạm Văn Hai, P2, Q Tân Bình, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08) 39912307

8. Nha khoa Nam Châu

Địa chỉ:117 Năm Châu, P11, Q Tân Bình, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08) 62972510

9. Nha khoa Tân Phước

Địa chỉ:158, Âu Cơ P. 9, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)39751866

10. Nha khoa Thiien Tâm

Địa chỉ:2c, Bến Cát P. 7, Quận Tân Bình

Điện thoai:(08)62963351

11. Nha khoa Hoàng Nguyên

Địa chỉ:90, Thiên Phước P. 9, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)22442131

12. Nha khoa Sài Gòn New

Địa chỉ:Ngô Thị Thu Minh P. 2, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)66508166

13. Nha khoa Tự Nhiên

Địa chỉ: 412d, Lê Văn Sỹ P. 2, Quận Tân Bình

Điện thoại:(08)39910929

14. Nha khoa quốc tế 8

Địa chỉ: 613 Phạm Văn Bạch, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 08 3891 4132 - 0908461 047

15. Nha khoa Xuân Hồng

Địa chỉ: 91 Xuân Hồng, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 3890 8171

16. Nha khoa Minh Ý

Địa chỉ: 173 Xuân Hồng, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 3811 0569 - 0914 317 516

17. Nha khoa Nhật Nam

Địa chỉ: 6 Cộng Hòa, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 3811 8886

18. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Văn Nông

Địa chỉ: 312 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 6678 7893

19. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Thị Hương

Địa chỉ: 457 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 6296 6125

20. Nha khoa răng hàm mặt.

Bs: Trần Thị Yến.

Địa chỉ: 65 Âu Cơ, P. 10, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 3860 1536

21. Nha khoa Anh Huân

Địa chỉ: 133 Nguyễn Hồng Đào , P. 14, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 0913 726 789

22. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Lê Thị Ngọc Anh

Địa chỉ: 357A /29 Nguyễn Trọng Tuyển, P.1, Q. Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: 3890 9989

23. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Thị Minh Loan

Địa chỉ: 48 Âu Cơ, P.9, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3860 2654

24. Nha khoa Ánh Vy

Địa chỉ: 373/57 Lý Thường Kiệt, P. 09, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 38 643 425

25. Nha khoa Nguyên Đức

Địa chỉ: 132 Âu Cơ, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3861 8341.

26. Nha khoa Tâm Lan

Địa chỉ: 1022 Cách Mạng Tháng Tám, P.05, Q.Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 0905 101 083

27. Nha khoa Như Ngọc

Địa chỉ: 491 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 38 425 403

28. Nha khoa Âu Lạc

Địa chỉ: 626 Lạc Long Quân, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3810 8918

29. Nha khoa Kim Phụng

Địa chỉ: 893 Cách Mạng Tháng Tám, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3863 6106

30. Nha khoa Diễm

Địa chỉ: 111 Đất Thánh, P. 6, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3502 3272

31. Nha khoa Phương Trang

Địa chỉ: 352A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3997 4088

32. Nha khoa Ông Tạ

Địa chỉ: 735 Cách Mạng Tháng Tám, P. 6, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 6268 0894

33. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Đỗ Xuân Hằng

Địa chỉ: 373/65/2 Lý Thường Kiệt, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3866 2955

34. Nha khoa Răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Thị Bích Loan

Địa chỉ: 77/4 Bành Văn Trân, P. 7, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3865 8066

35. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Lưu Hữu Đức

Địa chỉ: 1176 Cách Mạng Tháng Tám, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3811 2717

36. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Nguyễn Thị Bích Thu

Địa chỉ: 303 Trường Chinh, P. 14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3842 7812

37. Nha khoa Đức Nam

Địa chỉ: 1204 Lạc Long Quân, P. 8, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3865 1542

38. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Đào Thị Hồng Quân.

Địa chỉ: 339 Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3844 2458

39. Nha khoa Minh hải.

Địa chỉ: 91F Phạm Văn Hai, P. 3, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 6683 0383

40. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Liên Hương

Địa chỉ: 04 Hồng Lạc, P.11, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 39 715 215

41. Nha khoa An Tâm

Địa chỉ: 71 Phổ Quang, P. 2, Q.Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 2243 0225

42. Nha khoa Minh Thảo

Địa chỉ: 631 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3975 0617 – 0909 294 922 – 0909 348 149

43. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Vũ Linh

Địa chỉ: 158/262/10 Phạm Văn Hai, P.3, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 6292 8949

44. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Vũ Hữu Nghị

Địa chỉ: 232 Hoàng Văn Thụ, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3847 5136

45. Nha khoa Minh Châu

Địa chỉ: 91 Hoàng Hoa Thám, P. 13, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3812 6659

46. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Thanh Thảo

Địa chỉ: 281/52/12 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3990 7844

47. Nha khoa răng hàm mặt

Bs: Dương Sĩ Lân

Địa chỉ: 177 Phạm Phú Thứ, P. 11, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3971 7265

48. Nha khoa Trí Huy

Địa chỉ: 331 Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3949 1516 - 0903 691 450

49. Nha khoa hồng kông

Địa chỉ: 949 Lạc Long Quân, P.11,Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 2217 4217

50. Nha khoa Nam Á

Địa chỉ: 346 Cách Mạng Tháng 8, P.5, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3844 5872

51. Nha khoa Thịnh Phát

Địa chỉ: 1065 Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q.Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3977 1484

52. Nha khoa Tuấn Quyên

Địa chỉ: 011C/C1 Đồng Đen, P.13, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3842 7072 / 0917 561 789

53. Nha khoa Trường Chinh

Địa chỉ: 440 Trường Chinh, P13, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 3842 5184 / 0913 747 841

54. Nha khoa đồng Sen

Địa chỉ: 8 Đồng Đen, P.14, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 38 490 031

Nguồn: kiến thức nha khoa

Cấy Ghép Răng Sinh Học Tại Nha Khoa Đông Nam

liên hệ Kiến Thức Nha Khoa
Các tin khác
Chat
1