1
Tư vấn Online?
1 bài viết được tìm thấy.
  • Không Cạo Vôi Răng Có Sao Không?

    Không Cạo Vôi Răng Có Sao Không?

    Hầu như tất cả các chuyên gia về răng miệng đều khuyên chúng ta phải thực hiện cạo vôi răng định kỳ thường xuyên 6 tháng/lần. Tuy nhiên, nếu chúng ta không cạo vôi răng có sao không? Có bị ảnh hưởng gì hay không?